Zorg & Welzijn in de Nieuwe Leerweg

Voor de leerlingen die van betekenis willen zijn voor anderen!

Zorg en Welzijn (Z&W) in de Nieuwe Leerweg is hét praktijkgerichte programma voor leerlingen die graag met en voor mensen werken. Leerlingen willen van betekenis zijn voor anderen. Ze zijn zorgzaam, empathisch en houden rekening met de wensen en gewoonten van anderen. Een leerling leert binnen het praktijkgerichte programma Z&W in te spelen op veranderingen en leert zich flexibel op te stellen. Want het werken met en voor mensen is geen dag hetzelfde!

Het licentievrije programma Zorg & Welzijn is voor leerlingen met een talent voor organiseren en vraagt om echte aanpakkers voor de zorg, het onderwijs, dienstverlening en leefstijlondersteuning. Omdat leerlingen zowel doorstromen naar mbo-4- opleidingen als naar havo, is gekozen voor werkvelden en vraagstukken die het domein Zorg en Welzijn breed omvatten.

Examenprogramma

Het examenprogramma voor Zorg & Welzijn bestaat uit zes domeinen. Twee van die domeinen zijn programmaspecifiek ingevuld (D en E). Vier domeinen bevatten eindtermen die voor alle praktijkgerichte programma’s hetzelfde zijn (A, B, C en F).

A. praktijkgerichte vaardigheden

B. werken in opdracht van een externe opdrachtgever

C. loopbaanontwikkeling

D. werkvelden

E. programmaspecifieke vaardigheden en kennis

F. mondiale vraagstukken

Bij Z&W zijn er vijf werkvelden omschreven, binnen de context van deze werkvelden gaan leerlingen aan de slag met praktische en realistische opdrachten.

Werkvelden

Gezondheidszorg

Leefstijlondersteuning

Sport en bewegen

Pedagogisch werken en onderwijs

Dienstverlening

Geef je Z&W programma een unieke invulling

Richt leerjaren in met een afwisselend en modulair onderwijsprogramma, passend bij het karakter van je school, de omgeving en leerling. Kies voor een combinatie van uitdagende modules gericht op het ontwikkelen van SKILLS, werken aan uitdagende vraagstukken binnen een THEMA en het inbrengen van eigen vraagstukken in PROJECTEN.

LOOPBAAN

De LOOPBAAN in een digitaal dossier en tijdlijn verbonden aan het platform. Op de tijdlijn kunnen leerervaringen, successen en opdrachten verzameld worden. LOOPBAAN maakt ontwikkeling zichtbaar en bespreekbaar.

Sluit perfect aan op LOB en ook in te zien door bijvoorbeeld de mentor en decaan.

SKILLS

In activerende workshop modules van 8 lesuren gaan leerlingen aan de slag met het ontwikkelen van persoonlijke en praktijkgerichte vaardigheden.

Ideaal om te werken aan de Z&W examenprogramma onderdelen: (A) praktijkgerichte vaardigheden en (E) programmaspecifieke vaardigheden en kennis.

THEMA

In aansprekende modules gaan leerlingen aan de slag met eigentijdse onderwerpen zoals Foodtruck en Virtueel op reis. Deze zijn gekoppeld aan een van de Z&W werkvelden. Tijdens het THEMA wordt er gewerkt aan een vraagstuk van een (gesimuleerde) opdrachtgever.

PROJECT

Ga aan de slag met echt opdrachtgevers binnen een van de wervelden van Z&W in de regio van jouw school. Tijdens een PROJECT werken leerlingen aan een authentieke opdracht voor een echte opdrachtgever of gebruiker. Als school voeg je dus zelf de context toe!

Een greep uit het aanbod voor Zorg en Welzijn

SKILLS Veilgheid & hygiëne

KEUKEN
DP / ZW

Een echte kok werkt op een verantwoorde manier in de (groot)keuken. De basis hiervan is veilig en hygiënisch werken.

SKILLS Taken in een restaurant

KEUKEN
DP / ZW

Leer de belangrijkste vaardigheden in het restaurant: van snijtechnieken in de keuken tot het serveren in de bediening.

SKILLS Online vaardigheden

ICT
TT / DP / ZW / EO / IT / TIV

Hoe zoek je snel online informatie en weet je dat deze betrouwbaar is? Verder ga je jezelf verdiepen in hoe je online veilig blijft.

SKILLS Veilig praktijklokaal

VEILIGHEID
TT / DP / TIV

Het praktijklokaal, de plek waar je vooral veel doet. Extra belangrijk dus om tijdens zoveel actie te letten op de veiligheid.

Bekijk het complete lesaanbod

Bekijk het modulaire lesaanbod (SKILLS, THEMA’S en PROJECTEN) voor Z&W en alle andere programma’s van De Nieuwe Leerweg hier.

Meteen een afspraak inplannen

Plan een individuele afspraak in om samen met ons door het programma van Zorg en Welzijn te lopen.

Z&W vandaag bestellen

Deze week al aan de slag gaan met het nieuwe lesmateiaal voor De Nieuwe Leerweg? Bestel het materiaal hier. Eerst een kijkje nemen? Dan krijgt u gratis inzage.